diumenge, 16 de maig de 2010

exercici 10 - IRENE DALMASES

Llegeix atentament aquests poemes d'Espriu.

- Classifica'ls amb l'ajut del quadre d'acord amb els registres estudiats. Digues, per tant, en cada cas, si es tracta de poesia elegíaca,satírica o civil.


Text: B
Poesia: Satírica
Amb el recurs de la ironia es retrata la postguerra, època caracteritzada per la degradació de les condicions de vida, la misèria i la llibertat controlada pels ciutadans.

Text: C
Poesia: Elegíaca
Petita elegia d'un món i un temps feliços que s'han perdut per sempre i que només es recuperen gràcies a la memòria i el record.

Text: A
Poesia: Civil
El poema proclama la necessitat de superar l'Espanya de la dictadura del general Franco mitjançant la recuperació dels valors del diáleg i el respecte mutu entre els diversos pobles de l'Estat espanyol.

Salvador Espriu - IRENE DALMASES